ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΕ ΓΚΡΟΥΠ


Group training sessions (Προπόνηση σε γκρούπ ) (4 -6 ἀτομα) 

Τα γκρούπ προπόνησης δημιουργούνται με αθλητές οι οποίοι έχουν παρόμοιο επίπεδο δεξιοτήτων και ίδιο σημείο αναφοράς σε σχέση με την αγωνιστική τους θέση . Ο στόχος αυτής της προπόνησης μπορεί να είναι τόσο η εκμάθηση όσο και η βελτίωση δεξιοτήτων όπως ντρίπλα , τελειώματα κ.τ.λ  αλλά και μια προπόνηση σε πολλές καταστάσεις 1on1 , όπου ο παίκτης εφαρμόζει την δεξιότητα σε συνδυασμό με την σωστή λήψη αποφάσεων .

Μέσα από την πρότυπη μεθοδολογία του Attack and counter , ο παίκτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι και να παίρνει κάθε φορά την καλύτερη δυνατή επιλογή μέσα σε συνθήκες ανταγωνισμού.