ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Qualified Improvement program ( εξειδικευμένο πρόγραμμα βελτίωσης δεξιοτήτων)

Το Q.I.P , αφορά αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι θέλουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα (μεταβατική περίοδο) να βελτιώσουν μια συγκεκριμένη τεχνική  δεξιότητα τους (π.χ. χειρισμός μπάλας ,  σουτ ) στο αγωνιστικό τους προφίλ ή στο κομμάτι της αθλητικής τους ανάπτυξης (π.χ.αλτικότητα) .

Η χρονική διάρκεια εξαρτάται  από το επίπεδο του αθλητή και την υποδομή που τον ακολουθεί καθώς και από το ποια είναι η δεξιότητα που προσδοκεί να βελτιώσει .

Μετά από την αξιολόγησή μας , ο παίκτης θα γνωρίζει τον όγκο της προπόνησης καθώς και την χρονική διάρκεια που πραγματικά θα χρειαστεί για την βελτίωσή του .

Η εξειδικευμένη προπόνηση που έχει δυνατότητα να εκπονήσει η προπονητική ομάδα του Advanced Basketball Development , ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποια αντικείμενα διδασκαλίας  :

 • Ανάπτυξη νευρομυικής συναρμογής , κίνησης ποδιών και ισορροπίας
 • Βελτίωση αδύναμου χεριού
 • Τελειώματα μακριά και κοντά στο καλάθι
 • Τεχνική σουτ –ασκήσεις βελτίωσης του σουτ
 • Πάσα υπο πίεση
 • Ανάπτυξη συντονισμού οπτικού πεδίου και χρήσης της μπάλας με ταχύτητα
 • Κίνηση περιφερειακού και ψηλού παίκτη
 • Δημιουργία χώρου από την θέση τριπλής απειλής
 • Άμυνα –αμυντικές τοποθετήσεις και ριμπάουντ
 • Αίσθηση του χώρου και του χρόνου μέσα στο γήπεδο
 • Κίνηση χωρίς την μπάλα
 • Προσποιήσεις και τρόπος να δημιουργήσει ο παίκτης πλεονέκτημα από αυτές.